Spring menu over

FORMÅLET MED SPILLET

Formålet er at få unge på ungdomsuddannelser til at diskutere de ”spilleregler”, der kan skabe et godt fællesskab, så de får de bedst mulige år på uddannelsen med venner, trivsel og læring. Det er i de første måneder af skoletiden, at sammenholdet skal dannes, så eleverne ikke splittes op i kliker med elever uden for fællesskabet.

Målet er et trygt fællesskab, hvor alle føler sig accepteret, og hvor både de stille og mindre stille elever kan udfolde sig fagligt og socialt. Også alkoholkulturen er på dagsordenen for at give de unge redskaber til at sige fra over for drikkepres og passe på hinanden til festerne.

BESKRIVELSE

Klassen/holdet deles op i mindre grupper á 3-6 personer, der i løbet af spillet skal diskutere forskellige situationer, der kan opstå på skolen, uden for skolen og til en fest.

Spillet gennemføres først med rollekort, der er repræsentative for en almindelig klasse, derefter indgår deltagerne i spillet som sig selv. Afslutningsvis samles op på gruppediskussionerne, hvor læreren opsummerer de forslag til en god klassekultur, som grupperne har fremsat.

OPLYSNINGER OP SPILLET

Spillets navn:
  • TRO: Vi har forudindtagede opfattelser af, hvad andre gør, tænker og tror.
  • HÅB: Vi håber, vi får et godt fællesskab.
  • ÆRLIGHED: Vi vil være os selv og ikke spille en rolle.  

 

Varighed: ca. 2 lektioner  

Antal deltager pr. spilleæske: ca. 3-6 personer 

Distribution: Tro, håb og ærlighedsspillet er udleveret til alle ungdomsuddannelser i Hillerød Kommune.

Logo